diyojen ünlü sözler, ünlü özlü sözler, ünlü sözler aþk, ünlü aþk sözler, ünlü filozoflardan sözler, ünlü anlamlı sözler, ünlü sözler ingilizce, ünlü ingilizce sözler, ünlü sözler mevlana, ünlü kısa sözler, ünlü þairlerden güzel sözler, ünlü düþünürlerden anlamlı sözler, ünlü þairlerden anlamlı sözler, ünlü sözler hayat, ünlü düþünürlerden güzel sözler, ünlü felsefi sözler, ünlü sözler twitter, ünlü yazarlardan güzel sözler, ünlü yazarlardan anlamlı sözler, çok ünlü sözler, ünlü kiþilerden anlamlı sözler, ünlü düþünürlerden hayata dair sözler, ünlü siyasi sözler, ünlü filozoflardan özlü sözler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#9

 

Diyojen’ e, gelerek “Hayvanlardan en zararlısı hangisidir?” diye sorarlar. O da şöyle cevap verir:

“Vahşi hayvanlardan daha zararlısı, insanın gıyabında konuşanlar; ehil hayvanlardan daha zararlısı ise, dalkavuklardır.”

#10

Diyojen’e, sürekli faziletten, dürüstlükten dem vurup gerektiği gibi yaşamayanlar hakkında ne düşündüğünü sordular. Bu soruya şöyle cevap verdi:

 “Onlar, çok güzel sesler çıkardıkları halde, hiçbir şey hissetmeyen musiki aletlerine benzerler.”

dn : 7900          bugn: 12961          toplam : 1429125


Etiketler